Statistics Statistics
1212760
Online User Online1
Today Today87
Yesterday Yesterday1,125
ThisMonth This Month24,365
LastMonth Last Month34,958
ThisYear This Year277,322
LastYear Last Year326,789

สมัครเข้าอบรมติวสอบก่อนจบสำหรับนักศึกษารหัส 59
ระหว่างวันที่ 8 ก.ค.62 และ 9 ก.ค.62 
เลือกอบรมเพียง 1 วันเท่านั้น
รับวันละ 60 คน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 1 ก.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมวันที่ 3 ก.ค.62 
*การอบรมครั้งนี้สามารถนับเป็นคะแนนสะสมผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษได้
ขอสงวนสิทธิ์ให้นักศึกษาที่ยังไม่เคยเข้าอบรม *  
 

กลุ่ม

วันที่อบรม วิทยากร สถานที่อบรม ที่นั่ง สมัครที่นี่
1

รอบวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 

เวลา: 09.00 - 16.00 น.

อ.พัทรียา

สุขประเสริฐ

Labcom 2 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ

60

ที่นั่ง 

2

รอบวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 

เวลา: 09.00 - 16.00 น.  

 อ.รณกร 

ธรรมจิตต์

Labcom 2 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ

60

ที่นั่ง