Statistics Statistics
1589589
Online User Online7
Today Today560
Yesterday Yesterday978
ThisMonth This Month49,520
LastMonth Last Month85,811
ThisYear This Year49,520
LastYear Last Year604,631

 
สมัครเข้าอบรมติวสอบก่อนจบสำหรับนักศึกษารหัส 59
รอบวันที่ 16 ม.ค. 63 
*สิทธิพิเศษสมัครเข้าอบรมพร้อมได้สิทธิ์การจองรอบทดสอบก่อนจบล่วงหน้า*
รับจำนวน 65 คน  สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 13 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมวันที่ 14 ม.ค. 63
เงื่อนไขการสมัครเข้าอบรม: 
1. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับนักศึกษา รหัส 59 ที่ยังไม่เคยเข้ารับการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา (การอบรมครั้งนี้สามารถนับเป็นคะแนนสะสมผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษได้)
2. นักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบแล้วจะไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการอบรม
3. นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม คือผู้ที่สมัครเข้ารับการอบรมในระบบออนไลน์เท่านั้น
หมายเหตุ:
นักศึกษา 1 คน สามารถเข้ารับการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 
 

กลุ่มที่

วิทยากร  อบรมและทดสอบ สถานที่ จำนวน สมัครที่นี่

อ.รณกร ธรรมจิตต์

อบรมวันที่: วันพฤหัสบดี ที่ 16 ม.ค. 2563 เวลา: 09.00 - 16.00 น.    
รอบสอบวันที่:  วันอังคารที่ 21 ม.ค. 2563 เวลา: 09.00 - 10.15 น.

 LI-6 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ

65 ที่นั่ง