Statistics Statistics
1431448
Online User Online1
Today Today75
Yesterday Yesterday664
ThisMonth This Month15,936
LastMonth Last Month35,756
ThisYear This Year496,010
LastYear Last Year326,789

 
สมัครเข้าอบรมติวสอบก่อนจบสำหรับนักศึกษารหัส 59
วันที่ 1 พ.ย. 62 เลือกอบรมเพียง 1 กลุ่ม เท่านั้น
*สิทธิพิเศษสมัครเข้าอบรมพร้อมได้สิทธิ์การจองรอบทดสอบก่อนจบล่วงหน้า*
รับกลุ่มละ 55 คน  สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 14 ต.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมวันที่ 18 ต.ค. 62

หมายเหตุ: 
1) การอบรมครั้งนี้สามารถนับเป็นคะแนนสะสมผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษได้ 
(ขอสงวนสิทธิ์ให้นักศึกษาที่ยังไม่เคยเข้าอบรม) 
2) ผลการทดสอบสามารถใช้เป็นเอกสารยื่นจบการศึกษาได้เมื่อสอบผ่านตามเกณฑ์ 
(นักศึกษา 1 คนสอบจบได้เพียง 1 ครั้ง)
 
 

กลุ่มที่

วิทยากร  อบรมและทดสอบ สถานที่ จำนวน สมัครที่นี่

 อ.พัทรียา สุขประเสริฐ 

อบรม : วันศุกร์ที่ 1 พ.ย. 2562          เวลา: 09.00 - 16.00 น.    

รอบสอบ:วันอังคารที่ 5 พ.ย. 2562 เวลา: 09.00 - 10.15 น.  

LI 5 ชั้น 4

อาคารศูนย์ภาษาฯ

55 ที่นั่ง

2

อ.รณกร ธรรมจิตต์  

อบรม : วันศุกร์ที่ 1 พ.ย. 2562

เวลา: 09.00 - 16.00 น

รอบสอบ : วันอังคารที่ 5 พ.ย. 2562 เวลา: 10.30 - 11.45 น.

 LI-6 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ

55 ที่นั่ง