Statistics Statistics
1143745
Online User Online4
Today Today617
Yesterday Yesterday689
ThisMonth This Month16,828
LastMonth Last Month42,299
ThisYear This Year208,307
LastYear Last Year326,789

 
สมัครเข้าอบรมติวสอบก่อนจบสำหรับนักศึกษารหัส 59
อบรมวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น. เลือกอบรมเพียง 1 กลุ่ม เท่านั้น
รับวันละ 60 คน  สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 8 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมวันที่ 10 พ.ค. 62
*การอบรมครั้งนี้สามารถนับเป็นคะแนนสะสมผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษได้
ขอสงวนสิทธิ์ให้นักศึกษาที่ยังไม่เคยเข้าอบรม*  
 
 

กลุ่ม

วันที่อบรม วิทยากร สถานที่อบรม ที่นั่ง สมัครที่นี่
1

16 พฤษภาคม 2562 

เวลา : 09.00 - 16.00 น.
 

 อ.พัทรียา สุขประเสริฐ

LI-5 ชั้น 4

อาคารศูนย์ภาษาฯ

60 ที่นั่ง 

2

16 พฤษภาคม 2562 

เวลา: 09.00 - 16.00 น.
 

 อ.รณกร  ธรรมจิตต์

LI-508 ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาฯ  60 ที่นั่ง