Statistics Statistics
1357925
Online User Online2
Today Today60
Yesterday Yesterday786
ThisMonth This Month25,035
LastMonth Last Month104,203
ThisYear This Year422,487
LastYear Last Year326,789

สมัครเข้าอบรมติวสอบก่อนจบสำหรับนักศึกษารหัส 59
ระหว่างวันที่ 15 ส.ค. 62 และ 16 ส.ค. 62 
เลือกอบรมเพียง 1 วันเท่านั้น
รับวันละ 65 คน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 9 ส.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมวันที่ 13 ส.ค. 62 
*การอบรมครั้งนี้สามารถนับเป็นคะแนนสะสมผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษได้
ขอสงวนสิทธิ์ให้นักศึกษาที่ยังไม่เคยเข้าอบรม *  
 

กลุ่มที่

วันที่อบรม วิทยากร สถานที่อบรม ที่นั่ง สมัครที่นี่
1

รอบวันพฤหัสบดี ที่ 15 ส.ค. 62

เวลา: 09.00 - 16.00 น.

อ.ปฐมารัตน์ 

ผลิเจริญสุข  

ห้อง LI5 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ

65 ที่นั่ง 

2

รอบวันศุกร์ ที่ 16 ส.ค. 62

เวลา: 09.00 - 16.00 น.  

อ.พัทรียา สุขประเสริฐ

ห้อง LI5 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ

65 ที่นั่ง