Statistics Statistics
1927534
Online User Online4
Today Today360
Yesterday Yesterday606
ThisMonth This Month19,423
LastMonth Last Month27,502
ThisYear This Year387,465
LastYear Last Year604,631

กิจกรรมปริศนาภาษาอังกฤษ ในงานเทศกาลภาษาอังกฤษ English Festival สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี 

รับสมัครนักศึกษาจำนวน 50 คู่ (100 คน) เข้าร่วมเล่นกิจกรรมปริศนาภาษาอังกฤษ

ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 8.30 – 12.00 น.

ชิงเงินรางวัลและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคะแนนเข้าร่วมการแข่งขัน 5 คะแนน

เปิดให้ #ลงทะเบียนออนไลน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

(รายชื่อดังกล่าวอ้างอิงจากระบบ Google form)

หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการกิจกรรมจะแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า

อันเนื่องมาจากมาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019(COVID-19)

 

 

ลำดับ กิจกรรมปริศนาภาษาอังกฤษ จำนวนที่รับสมัคร  สมัครที่นี่ 
1

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 8.30 –12.00 น.

50 คู่ ( 100 คน )