หลักสูตรอบรมเตรียมสอบ TOEIC ประกอบไปด้วย 

 

 

 

 

 

 

Basic TOEIC

เหมาะกับผู้เรียน/ผู้สอบที่มีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)

ในระดับ A1 และ A2 หรือผู้ที่มีคะแนน TOEIC

ตั้งแต่ 100 ถึง 300 

 

Basic TOEIC ปูพื้นฐานเบื้องต้น  เสริมสร้างทักษะการฟังการอ่าน

ความรู้ด้านไวยากรณ์ คำศัพท์ พร้อมกลวิธีและเทคนิคดีๆ

ในการทำข้อสอบเพียบ!! 

 

เพิ่มความมั่นใจ ปูพื้นฐานให้แน่น

เก็บครบทุกพาร์ททั้งการฟังและอ่าน

 

เรียนสนุก เข้าใจง่าย อัพคะแนนได้พุ่งแบบปังๆ

 

สอนโดยวิทยากรชาวไทยและต่างชาติผู้เชี่ยวชาญ

และมากความสามารถ

 

 

 

 

 

Pre-Intermediate TOEIC

เหมาะกับผู้เรียน/ผู้สอบที่มีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)

ในระดับ A1 และ A2  หรือผู้ที่ได้คะแนน TOEIC

ตั้งแต่ 300 ถึง 500

 

Pre-Intermediate TOEIC ปูพื้นฐานเบื้องต้น เสริมสร้างทักษะ

การฟังการอ่าน ความรู้ด้านไวยากรณ์ คำศัพท์ พร้อมกลวิธีและ

เทคนิคดีๆในการทำข้อสอบเพียบ 

 

เพิ่มความมั่นใจ ปูพื้นฐานให้แน่น

เก็บครบทุกพาร์ททั้งการฟังและอ่าน

 

เรียนสนุก เข้าใจง่าย อัพคะแนนได้พุ่งแบบปังๆ

 

สอนโดยวิทยากรชาวไทยและต่างชาติผู้เชี่ยวชาญ

และมากความสามารถ

 

 

 

 

 

 

Intermediate TOEIC

เหมาะกับผู้เรียน/ผู้สอบที่มีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ

(CEFR)

ในระดับ A2 และ B1  หรือผู้ที่ได้คะแนน TOEIC

ตั้งแต่ 400 ถึง 600 

 

Intermediate TOEIC เสริมสร้างทักษะการฟังการอ่าน

ความรู้ด้านไวยากรณ์ คำศัพท์ พร้อมกลวิธีและเทคนิคดีๆ

ในการทำข้อสอบเพียบ!!

 

 เก็งข้อสอบ เรียนสนุก เข้าใจง่าย

พาตะลุยโจทย์ TOEIC เหมือนจริงเวอร์

 

อัพคะแนนได้พุ่งแบบปังๆ

สอนโดยวิทยากรชาวไทยและต่างชาติผู้เชี่ยวชาญ

และมากความสามารถ

 

 

 

 

 

 

 

Advanced TOEIC

เหมาะกับผู้เรียน/ผู้สอบที่มีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ

(CEFR)

ในระดับ B1 ขึ้นไป  หรือผู้ที่ได้คะแนน TOEIC

ตั้งแต่ 600 ถึง 800 

 

Advanced TOEIC

 เสริมจุดเด่น กลบจุดด้อย เสริมสร้างทักษะที่สำคัญ เน้นกลวิธีและ

เทคนิคดีๆมากมายในการทำข้อสอบได้ตรงจุดและถูกต้อง

 

เสริมสร้างทักษะที่สำคัญ เพื่อพร้อมลงสนามสอบจริง

 

 เก็งข้อสอบ เรียนสนุก เข้าใจง่าย

พาตะลุยโจทย์ TOEIC เหมือนจริงเวอร์

อัพคะแนนได้พุ่งแบบปังๆ!!

 

สอนโดยวิทยากรชาวไทยและต่างชาติผู้เชี่ยวชาญ

และมากความสามารถ

 

 

 

 

 

Tactics for TOEIC

เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการติวแบบเร่งรัด ประหยัดเวลา

กระชับ เข้าใจง่าย เพิ่มคะแนนได้เร็ว

 

Tactics for TOEIC เน้นเรียนเฉพาะกลวิธีการทำข้อสอบ

ฟันธงคำตอบได้อย่างรวดเร็ว

 

เรียนสนุก เข้าใจง่าย

พาตะลุยโจทย์ TOEIC เหมือนจริงเวอร์

อัพคะแนนได้พุ่งแบบติดจรวด!!

 

สอนโดยวิทยากรชาวไทยและต่างชาติผู้เชี่ยวชาญ

และมากความสามารถ